ANBI

Deze pagina sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

 

1. Naam organisatie
Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 007179844
KvK Nummer: 41204051

3. Internet adres
www.industrieel-erfgoed.nl

4. Contact
Postadres: Trambrugweg 3, 5707 XZ  Helmond
Email: secretaris@industrieel-erfgoed.nl
Telefoon: 0492-532783 of 06-34436958

5. Doelstelling
Bevorderen, verspreiden en vastleggen van kennis met betrekking tot Industrieel erfgoed en het constructief meewerken tot behoud en beheer van roerend en onroerend industrieel erfgoed in Nederland.

6. Beleidsplan
BELEIDSPLAN FIEN 2015 - 2020, vastgesteld op 30 mei 2015

7. Bestuurders

Voornaam             

Erik
Giel
Kathy
Leo

 

Achternaam                                       In functie

Nijhof (VZ)                                           24 mei 2014
van Hooff (secretaris)                   24 mei 2014
Loeve (penningmeester)                 1 juli  2015
Hardus  (vice-voorzitter)             24 mei 2014
 

 

8. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor de verrichte werkzaamheden.

9. Activiteiten
De Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland functioneert als overkoepelende organisatie voor lokale, regionale en categorale organisaties op het gebied het industrieel erfgoed in Nederland. En organiseert hiervoor verschillende bijeenkomsten en/of studiedagen per jaar. Bij de stichting zijn ongeveer 55 organisaties op dit gebied aangesloten.