Jhr.ir. Jacob Lucas Boreel, waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland

Jakob Lucas Boreel (1883-1939)kwam uit een invloedrijke familie en studeerde aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij zich specialiseerde zich in de waterbouwkunde. Hij kwam in Middelburg te werken.  Boreel ging in Zeeland werken voor het waterschap Polder Walcheren en ontwierp drie gemalen op Walcheren, die nog altijd in gebruik zijn, waaronder het gemaal ''Boreel'' uit 1930 bij Middelburg, dat naar hem is vernoemd. In dit boek komen zijn persoonlijke leven en zijn werk als ingenieur aan bod, waarbij behandeld worden de bouw van drie gemalen, baggerwerkzaamheden, wegen en wegbeheer, de oorlogsjaren, de bouw van het Polderhuis in Middelburg.  ook wort aandacht besteed aan het Waterschap Walcheren anno 2020.  Met dit boek wordt een  vergeten hoofdstuk over de waterbouwkundige geschiedenis van Walcheren aan het licht gebracht. 

Bianca-van Duin-Cornelisse: Jhr. ir. Jocob Lucas Boreel. waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland. Roosendaal, Altdorffer, 2020. 384 blz.,ill.,lit.opg,

ISBN 

Prijs: