Willem Wolff Prijs 2023

KIVI, St. Historie der Techniek

 

De afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Stichting Historie der Techniek hebben samen met de familie Wolff in 2011 de Willem Wolff prijs ingesteld. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000 en een plaquette en dient ter ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis.

Wilt u meedingen naar de Willem Wolff prijs 2021, vul dan uiterlijk 15 april 2023 het online formulier in en voeg uw voorstel bij. Uw voorstel moet bestaan uit een korte projectbeschrijving, een (beknopte) begroting van het project, een dekkingsplan en een planning voor de uitvoering. Ook dient u aan te geven op welke wijze u de Willem Wolff Prijs wilt gebruiken om meer publiciteit voor uw project te genereren.

De prijs is vernoemd naar de werktuigbouwkundig ingenieur Willem Wolff (1921-2009), bij leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo Nederland, president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1984-1989) en (mede-)oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto “Men moet het verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst” heeft hij de techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart toegedragen.

In aanmerking voor de prijs komen kleinschalige, spraakmakende projecten en initiatieven op het gebied van techniekgeschiedenis. Deze moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

Het project of initiatief is tastbaar en/of resulteert in een concreet eindproduct. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop of restauratie van een museaal object, het behoud van technisch erfgoed, een tentoonstelling, een educatief programma of de uitgave van een boek.
Het moet gaan om een Nederlands project of initiatief.
Het project of initiatief betreft de geschiedenis van de techniek.
Het moet een financieel en praktisch haalbaar project zijn.
De Willem Wolff Prijs moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het project.

 

Een jury met vertegenwoordigers van de afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI, de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff selecteert een winnaar uit de ingezonden voorstellen. De uitslag wordt medio mei dit jaar bekend gemaakt. De datum voor de prijsuitreiking wordt in overleg met de winnaar bepaald, hierbij wordt bij voorkeur aansluiting gezocht bij een al op de agenda staand evenement van de prijswinnaar.

Met vragen over de prijs kunt u terecht bij de Stichting Historie der Techniek, via sht@tue.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om aan te geven dat u van de mailinglijst voor de Willem Wolff Prijs verwijderd wilt worden, of om gewijzigde organisatiegegevens door te geven.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.transitiestudies.nl.