Aangesloten organisaties

Regionaal

Dit zijn algemene organisaties die zich specifiek bezighouden met het industrieel erfgoed in een bepaalde stad, provincie of gebied.

Lees meer

Categoriaal

Dit zijn organisaties die zich bezighouden met een specifiek onderdeel van industrieel erfgoed. Veelal zijn dat landelijk opererende organisaties.

Lees meer

Mobiel Erfgoed

Dit zijn organisaties die niet specifiek regionaal of categoraal zijn.

Lees meer