Uitreiking Gemalenpluim 2021, Ned. Gemalen Stichting

Op 12 november is door de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS) bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de jaarlijkse Gemalenpluim. 

In de categorie Stichtingen is de gemalenpluim 2021 toegekend aan de Stichting Museumgemaal Cremer Termunterzijl.

De stichting ontvangt prijs voor de restauratie van de Bosker krooshekreiniger bij het Museumgemaal Cremer te Termunterzijl, De  door de Machinefabriek Bosker ontwikkelde gemechaniseerde krooshekreiniger, werd hersteld geheel op eigen kracht door vrijwilligers. Hun  inventiviteit en doorzettingsvermogen toont de onmisbaarheid van vrijwilligers voor museaal gemalenbehoud, waarbij opmerkelijk gebruik is gemaakt van door coronamaatregelen opgelegde beperkingen

In de categorie Waterschappen is de gemalenpluim 2021 togekend aan het Waterschap Brabantse Delta voor de deskundige restauratie van de gemalen Niervaert en Moerdijk.  Hiermee waren voor de eerste keer 2 gemalen van één eigenaar dusdanig gerestaureerd, dat zij beiden prijswaardig werden bevonden. Dijkgraaf Kees-Jan de Vet ontvangt uit handen van NGS-voorzitter Patrick Poelmann 2 oorkondes voor de gemalen Niervaart en Moerdijk.

 

Gemaal Moerdijk

Wegens de handhaving en renovatie van een bestaand, niet beschermd gemaal met oog voor cultuurhistorische waarden, waaronder behoud van een bemaling technisch niet meer noodzakelijke dieselmotor en zorgvuldige omgang met de architectonische kwaliteiten van in- en exterieur. Door de inrichting voor publieksontvangst toont het waterschap zich een bewuste hoeder van haar eigen watererfgoed.

Gemaal Nievaert

Wegens de renovatie van een relatief jong, laat 20ste eeuws gemaal, waarbij bemaling technische vernieuwing noodzakelijk was, maar in de geest van het oorspronkelijke,  functionalistische, transparante ontwerp van in- en exterieur. Daarmee kan deze aanpak als landelijk richtinggevend worden bestempeld voor deze generatie van doorgaans niet als monument beschermde gemalen.