Symposium ''Logistiek rond Venlo in historisch perspectief''

 Op vrijdag 21 april 2023 organiseert LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) en de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, in samenwerking met het SHCL en het Limburgs Museum een symposium met als onderwerp historische infrastructuur in en rond Venlo.

Het symposium vindt plaats om 13.30 uur in het Limburgs Museum in Venlo, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo. Routeplanning, zie:https://www.limburgsmuseum.nl/adres-route/

Programma:

 

13:30-13:35   Opening                                                                     Ernst Homburg

 

13:35-13:50   Introductie van het thema                                        Jos Peeters

 

13:50-14:15   Romeinse wegen tussen Maas en Rijn                    Xavier van Dijk

 

14:15-14:40   Kanalen in de zuidelijke Nederlanden vanaf 1500 Roel Zijlmans

 

14:40-15:05   Vervoer op de Maas en de maashaven Steyl                       Marcel Dings

 

15:05-15:35   Pauze

 

15:35-16:00   Spoorwegen rond het knooppunt Venlo                  Jos Peeters

 

16:00-16:25   En dan de auto: het Venlose knooppunt na WOII Peter Driessen

 

16:25-17:00   Discussie, vragen en napraten

 

17:00              Afsluiting

 

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 10,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL13 INGB 0001 0378 80 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: "Symposium COOL".

Aanmelden kan tot en met 15 april . Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling. Indien u met meerdere personen komt s.v.p. voor ieder apart het aanmeldformulier invullen.

Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl

Voor last-minute vragen op de ochtend van 21 april, bel 06-2709 4532.