SHIE lanceert muurreclame-app

Stichting Haags Industrieel Erfgoed

 

Op dinsdagmiddag 9 november vond in de Newtonstraat  in Den Haag de officiële oplevering plaats van het gepleegde onderhoud aan de muurreclame van de voormalige verhuizer Van Boheemen. Na een korte ceremonie en uitleg ter plekke vertrokken de genodigden naar de nabij gelegen Agneskerk. In een bijzaal van de kerk vond vervolgens de lancering plaats van de nieuwe SHIE-app, de derde in successie. De app is geheel gewijd aan de Haagse historische muurreclames, die nog resteren in de stad. Op een kaart zijn de 45 locaties waar zich muurreclames bevinden aangegeven. Per nummer is een korte tekst met toelichting en historie van het bedrijf van de reclame. Ook is er per item een serie foto’s van de reclame en het bedrijf. Lopend of fietsend door de stad valt zo de Haagse reclamegeschiedenis te bewonderen. De app is te vinden bij izi.Travel onder de titel Haagse historische muurreclames. De begeleidende brochure is bij de SHIE te koop voor € 3,-.

Haagvaarder 111

De nieuwe Haagvaarder heeft als thema het ‘stedelijk tapijt’. Na een voorlopige inventarisatie, die de afgelopen maanden werd gemaakt, kijken we als SHIE naar de stand van zaken rond het historisch plaveisel in de stad. Diverse aspecten worden in de verschillende artikelen aangestipt, zoals het type stenen, de vindplaatsen en hoe er in de loop van de tijd met de historische straatstenen is en wordt omgegaan. We pleiten als SHIE voor een goede documentatie van dit stedelijk tapijt en bij verwijderen voor hergebruik van het historische materiaal op andere locaties. Hopelijk wilt u ons helpen bij onze zoektocht, zodat de inventarisatie verder kan worden uitgebouwd en we beter zicht houden op de waardevolle sfeerbestrating van onze stad.

nieuwsbrief@shie.nl      |   www.shie.nl