Restauratie watertoren Dokweg, Ijmuiden

De watertoren aan de Dokweg staat al enige tijd in de steigers.  De watertoren  werd in 1915 gebouwd, met een betonnendraagconstructie en een hoogte van 24 meter. 

In 1988 neemt het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland het waterleidingbedrijf bij de havens over van het Staatsvissershavenbedrijf. Vanwege de verzilting van het bij de havens opgepompte water wordt het waterleidingbedrijf aan de Dokweg opgeheven en in 1996 verkocht. De omliggende gebouwen worden enkele jaren later gesloopt. In 2000-2001 verrijzen nieuwe kantoorgebouwen rond de voet van de watertoren. In 2002 koopt de IJmuidense ondernemer Ben Vermeer de watertoren en vestigt onderin zijn kantoor. Vermeer ontwikkelt plannen voor verbouwing en restauratie, maar door voortdurend gesteggel met de welstandscommissie ziet hij van de plannen af.

In 2013 neemt De Pagter Vastgoed uit Middelburg de watertoren van Ben Vermeer over. Eigenaar Arjen de Pagter, heeft ervaring met het opknappen van oude gebouwen. Hij heeft in 2006 de toen bouwvallige watertoren aan de Evertsenstraat van de gemeente overgenomen, grondig opgeknapt en er elf appartementen in gevestigd. Die markante watertoren is in elk geval als typisch IJmuider herkenningspunt behouden gebleven.

Nu is de volgende – en laatste – IJmuidense watertoren aan de beurt. Achterstallig onderhoud en betonrot hebben dit rijksmonument geen goed gedaan. De Pagter wil de watertoren aan de Dokweg restaureren en zoveel mogelijk in zijn oude glorie herstellen. Juist omdat de toren een rijksmonument is, moet de restauratie aan allerlei voorwaarden voldoen. “Voor geld zou je het niet hoeven doen,” aldus De Pagter. “Opknappen kost veel.” Ook hier aan de Dokweg speelt de ervaring van De Pagter met het opknappen van monumentale gebouwen en de daarbij komende offertes, vergunningen en verdere papierwinkel een belangrijke rol.

De afgelopen weken is de watertoren in de steigers gezet. De toren wordt eerst schoongemaakt en aan de buitenkant gerestaureerd en van een nieuwe pleisterlaag voorzien, waarbij de monumentale uitstraling behouden zal blijven. Proefstukken van de nieuwe laag zijn al gemaakt in overleg met monumentenzorg en de gemeente.

Ook moeten de trappen bruikbaar worden gemaakt om de watertank te kunnen bereiken. De Pagter heeft deze nog niet kunnen bekijken; het wordt een verrassing wat er bovenin aangetroffen gaat worden. In elk geval moet het dak waterdicht worden gemaakt. Pas als de bovenkant goed in kaart is gebracht, kan De Pagter plannen voor de invulling. Woningen worden het in elk geval niet want permanent wonen is niet toegestaan. De toren heeft zowel beneden als boven een bedrijfsmatige bestemming. Als bedrijfsgebouw voor kantoren staat de watertoren natuurlijk op een unieke plaats, met zicht over onder meer het havengebied en op Oud-IJmuiden!