Activiteiten Nederlandse Gemalen Stichting 2020

Afgelopen woensdag 7 oktober 2020, was de reguliere NGS-bestuursvergadering voor het najaar gepland.

Door de ernst van de toegenomen besmettingen door Corona heeft het bestuur besloten de vergadering te annuleren en de agenda digitaal te behandelen. In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de besluiten en overige actuele zaken.

 Op de agenda stonden o.a. de externe activiteiten van de NGS in de komende maanden, te weten de Deelnemersdag op 6 nov a.s. bij het Hoogheemraadschap van Delfland én de Watererfgoeddag (een NGS-initiatief met de Stowa, Stichting Historische Sluizen en Stuwen en Heemschut) op 26 nov op het Wouda-gemaal.

Het NGS-bestuur heeft in overleg met betrokkenen besloten deze beide activiteiten niet door te laten gaan en te trachten deze ca. 1 jaar later te organiseren. 

Dit voorjaar had het NGS-bestuur de gedachte dat de Gemalenpluim 2020 nog zou kunnen doorgaan.In Nieuwsflits 53  (april 2020) heeft het bestuur nog opgeroepen u aan te melden om in aanmerking te komen voor deze pluim. Mede door het beperkte aantal aanmeldingen (van de waterschappen zelf niet één), hetgeen mogelijk ook veroorzaakt is door de beperkingen van dit jaar heeft het NGS-bestuur besloten dat ook deze pluim in 2020 niet door gaat. Jammer, maar volgend jaar nieuwe kansen!

 Heel hard is dit jaar weer gewerkt aan het project kennisborging. De tekst van het algemene deel over "Stoom” is gereed en nog deze maand zal Tauw in opdracht van de NGS een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E; in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet) uitvoeren voor onze pilot bij het gemaal Mastenbroek. Wel is weer opnieuw duidelijk geworden, dat het voltooien van dit project nog de nodige tijd gaat vergen.