Aanvraag Monumentenstatus voor textielmagazijnen Rigtersbleek Enschede

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede hebben bij de gemeente Enschede een aanvraag ingediend om het bedrijfscomplex Rigtersbleek/Goolkate, Goolkatenweg 65 in de gemeente Enschede aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het pand is op dit moment nog in gebruik bij Roberine/Vortex. Dat gebruik wordt op korte termijn beëindigt omdat de productie naar andere locaties in Nederland en Europe verplaatst wordt, en deels al is. Vortex heeft het complex inmiddels verkocht aan een in Enschede actieve ontwikkelaar die de ambitie heeft om het complex op termijn om te zetten naar een (gedeeltelijke) woonfunctie.  De gebouwen die nu bewaard zijn gebleven van het Rigtersbleekcomplex zijn cultuurhistorisch zeer waardevol. Dat betreft de gebouwen zelf, maar ook een groot aantal waardevolle interieurelementen.  Een ander essentieel punt is de ligging van het Rigtersbleekcomplex in haar omgeving. In het gebied tussen Goolkatenweg, spoordijk, Lambertus Buddestraat en G.J. van Heekstraat ligt nog een rijkdom aan gebouwen en infrastructuur uit de periode dat hier de (textiel)industrie bepalend was. Het gebouw de Spinnerij, de voormalige fabrieksschool, de kantine van Rigtersbleek, de sportvelden van Rigtersbleek en ook het beschermde woonwijkje Plein West Indië hoort tot deze omgeving. De erfgoedverenigingen hebben al vaker aangedrongen op een cultuurhistorische analyse van dat gebied, en recent heeft de gemeente aangeven zo’n visie te laten opstellen in de nabije toekomst.