Vereniging Bedrijf en Historie

 

Contact

Ronald van der Heijden

Glashaven 16

3011 XJ Rotterdam

http://vbh-bedrijfshistorie.nl
info@vbh-bedrijfshistorie.nl

 

Doelstelling

Het doel van Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is het bijeenbrengen van bedrijven die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie en hiermee hun collecties behouden voor de volgende generaties.

 

Vereniging Bedrijf en Historie probeert dit doel te bereiken door:

·         het behartigen van de belangen van de leden;

·         kennisnetwerk door het uitwisselen van vakkennis, podium voor debatten en het verzorgen van scholing;

·         het ontwikkelen van beleid voor de preservatie van bedrijfshistorische collecties;

·         het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke;

·         het samenwerken met andere partijen met een soortgelijk doel in zowel Nederland als in het buitenland, welke een gelijk doel hebben als de VBH.

 

Er zijn twee vormen van aansluiting bij de Vereniging Bedrijf & Historie:

Een lid is een vertegenwoordiger van een bedrijf welke beschikt over een historische collectie. Het lidmaatschap kost Euro 100,- p.j.

Een donateur is een natuurlijk persoon die de doelstellingen van de Vereniging Bedrijf & Historie onderschrijft. Het donateurschap kost Euro 50,- p.j.

 

Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit:

Ton de Graaf, bedrijfshistoricus ABN AMRO Kunst & Historie, Amstelveen, voorzitter

Ad Saan, conservator Saan Museum, Diemen, penningmeester

Ronald van der Heijden, Fairviews, Rotterdam, secretaris

Martin Gerssen, Stichting Albert Heijn Erfgoed, Zaandam, bestuurslid

 

Praktische informatie

De Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) is opgericht op 24 december 2010 en heeft haar zetel in Amsterdam.

Bankrekening: Vereniging Bedrijf & Historie, Amsterdam
bankreknr. NL06 ABNA 0504 6822 37

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51517434.

 

I