USINE - Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed

Contact

USINE provincie Utrecht
p/a Ridderschapstraat 10A
3512 CP Utrecht

usine4utrecht@gmail.com
www.usine-utrecht.nl
 

USINE heeft kennis van het industrieel erfgoed in de provincie. USINE ondersteunt initiatieven om het te behouden of een andere functie te geven.

De Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed (USINE) is in 1995 opgericht om provincie breed over het industrieel erfgoed ‘te waken’. Ze doet dat door kennis over het erfgoed te delen, bedreigingen te signaleren, adviezen te geven en haar vrienden uit te nodigen voor excursies.

De industriële revolutie is niet ongemerkt voorbijgegaan. Aarzelend in de 19e eeuw en volop in de 20e eeuw zijn bedrijfspanden, infrastructuur en nutsvoorzieningen ontstaan. Veel daarvan bestaat nog, heel veel is al weer verdwenen. Fabrieken en bedrijfsgebouwen zijn er voor nuttig gebruik. Veel gebouwen blijken geschikt voor een andere bestemming. De belangstelling voor industrieel erfgoed is gelukkig behoorlijk aanwezig.

De oudste panden zijn de molens en steenfabrieken. Typische symbolen van industriële bedrijven zijn er maar weinig: fabriekspanden met een schoorsteen. Veel meer aanwezige zijn de panden van onze nutsbedrijven: de watertorens en de transformatorhuisjes. De waterwegen zijn de linten van industriële ontwikkeling, de Eem, de Vecht, de oude Rijn, de Hollandse IJssel, de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal – later Amsterdam-Rijnkanaal. Daar kwam al halverwege de 19e eeuw de ontwikkeling van de spoorwegen bij.

Sinds 1970 neemt het industrieel erfgoed van de provincie af. Elk jaar worden panden gesloopt: de eigenaren en gemeenten zien geen andere mogelijkheden of vinden lucratievere alternatieven voor de terreinen. Helaas, want industrieel erfgoed staat ruim in de belangstelling. Al veel panden hebben een herbestemming gekregen. USINE heeft kennis van het industrieel erfgoed in stad en provincie Utrecht. USINE ondersteunt initiatieven om het te behouden of een andere functie te geven.

Blijf op de hoogte over het industrieel erfgoed van de provincie Utrecht, mail uw adres naar usine4utrecht@gmail.com voor het ontvangen van de nieuwsbrief. USINE heeft geen bezit anders dan literatuur of publicaties, daarvoor houden we ons ook aanbevolen. Wie meer interesse heeft voor de historie van USINE, zie: historie

Doelstellingen
USINE heeft de volgende doelstellingen:

- de kennis over en de belangstelling voor industrieel erfgoed in de stad en de provincie  Utrecht te bevorderen;
- het signaleren van bedreigd industrieel erfgoed en het ondersteunen van behoudplannen;
- het uitbrengen van advies aan diverse instellingen en diensten op het gebied van monumentenbescherming;
- voor de vrienden organiseren we activiteiten rond en zo mogelijk in industriële monumenten.

Onderbouwde adviezen worden uitgebracht of ondersteund, om belangrijke objecten of complexen op een gemeentelijke of landelijke monumentenlijst te plaatsen. Contact onderhouden met plaatselijke/regionale groepen wordt nagestreefd. Door gezamenlijk op te trekken kan een breder draagvlak ontstaan voor het behoud van het meest waardevolle dat onze provincie te bieden heeft.