SWSN - Stichting Willem Smit Historie Nijmegen

 

 

 Contact

 www.willemsmithistorie.nl 

email adres:  info@willemsmithistorie.nl

 

 

Voorzitter
Dhr. Kees Spoorenberg , gepensioneerd bij Smit Transformatoren.

Secretaris
Rudo Hermsen, secretaris/website beheer, werkzaam bij Smit Draad.

Penningmeester
Bert van Herpen, gepensioneerd bij Smit Transformatoren.

 

 

 

In juli 2013 is Stichting Willem Smit Historie Nijmegen opgericht. De stichting heeft als doel: het als een cultureel en educatieve instelling behouden van het industrieel erfgoed van Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek.

In 2007 begon Rudo Hermsen reeds met de website http://www.willemsmithistorie.nl/. Deze is in januari 2014 in het kader van Unesco richtlijnen door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bestempeld als cultureel digitaal erfgoed en door hen als zodanig opgeslagen. Ook verzamelde hij geschiedkundige boeken, documenten, beeldmateriaal en museale objecten.

 

100 jaar Smit Transformatoren

In 2009 werd Erik de Vries hierin betrokken en in 2013 Bert van Herpen. De stichting beschikt nu over veel materiaal, wordt gevraagd voor het houden van lezingen, studenten raadplegen haar en ze heeft mee gewerkt aan het tot stand komen van het boek 100 jaar Smit Transformatoren.

 

Activiteiten

  • Het actualiseren en uitbreiden van onze website.
  • Het uitbrengen van brochures,publicaties en het verschaffen van informatie, teksten en afbeeldingen aan bijvoorbeeld studenten en collega geschiedschrijvers.
  • Het houden van informatieve en educatieve lezingen en demonstraties.
  • Het oprichten van een museum  waarin boeken, documenten, beeld materiaal en kleine objecten voor een breed publiek toegankelijk worden en wij waarin wij lezingen kunnen houden. De intentie om ons hiervoor een ruimte ter beschikking te stellen is reeds uitgesproken.
  • De Stichting heeft de ANBI-status en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, te Arnhem onder nr. 58361855, RSIN 853004936. Bankrekening nr.: NL31 RABO 010241374.