STIF - Stichting Fabrieksschoorstenen

 

contact

Arjan Barnard, voorzitter
Tel: 0523-261786  

barna047@planet.nl

Geert de Weger, secretaris
Tel: 06-44974958

www.stif.nl

Peter Plassachert, penningmeester

Marcel Overbeek, lid

 

 

 

De stichting zet zich actief in inzake behoud van fabrieksschoorstenen en voor behoud van een representatieve selectie fabrieksschoorstenen in Nederland. Zo heeft STIF de afgelopen jaren vele adviezen opgesteld, die een belangrijke rol speelden bij de restauratie van een schoorsteen of de inpassing daarvan in een bouwplan. 

In 2006 stelde STIF, in opdracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, het rapport samen: ‘Fabrieksschoorstenen in Nederland. Een dwarsblik van monumenten van bedrijvigheid’.

STIF verzamelt documentatie over schoorsteenbouwers, het proces van ontwerpen, technische berekeningen van diverse zaken, de productie van radiaalstenen, de diverse typen schoorstenen, decoratiemotieven, etc. Deze documentatie en veel veldonderzoek maakte het in de loop van de tijd mogelijk om een goede inventarisatie te maken van het fabrieksschoorstenenbestand van Nederland.

Publiciteit vormt een van de mogelijkheden om het draagvlak voor behoud te vergroten en aanvaardbaar te maken. Door middel van de tweejaarlijkse STIF-prijs ‘Het Klimijzer’ wil de stichting de fabrieksschoorsteen onder de aandacht brengen. Bijzondere initiatieven op het terrein van hergebruik of behoud van schoorstenen worden met ‘Het Klimijzer’ beloond en daardoor in de belangstellig gezet.

STIF geeft ook een nieuwsbulletin uit, Rookpluimen, dat twee maal per jaar verschijnt met wetenswaardigheden en nieuws over fabrieksschoorstenen en alles wat hiermee samenhangt. Rookpluimen wordt gratis aan donateurs toegezonden. Donateur bent u al voor een bedrag van € 15,- per jaar voor particulieren en € 115,- voor bedrijven en organisaties.