STIENEO - Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en omgeving

Contact

Secretariaat:

Mevr. Uta Meier, secretaris
 

stieneo.nl
utameier@stieneo.nl

Hoewel Nijmegen het imago heeft nooit een industriestad geweest te zijn, is de stad rijk aan industrieel erfgoed uit met name de 19e en 20e eeuw, zowel in materieel opzicht (gebouwen, structuren, objecten) als in immaterieel opzicht (verhalen, herinneringen). De belangstelling voor dat erfgoed is groot, zo bleek onder meer tijdens een symposium van de historische vereniging Numaga in oktober 2009. Binnen het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) leeft het besef dat industriële geschiedenis van Nijmegen belangrijk was en is voor de identiteit van de stad, maar ook dat die industriële geschiedenis in toenemende mate onzichtbaar dreigt te worden. Vanuit het CPRN is daarom een breed samengestelde werkgroep gevormd die aandacht wil besteden aan de geschiedenis van de Nijmeegse industrie. Uit de werkgroep heeft zich een bestuur geformeerd met de naam Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en omstreken.

Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door:
Cees Alewijnse; voorzitter
Uta Meier; secretaris
Bert Bloo; penningmeester

De werkgroepleden zijn:
Erik de Vries
Rudo Hermsen
Henk Hubbers

De volgende algemene doelen zijn vastgelegd in de statuten:

  • kennis vastleggen van informatie en getuigenissen over het industriële verleden van Nijmegen, vóór deze informatie verdwenen is
  • behoud zo mogelijk bewaren en behouden van materiële getuigenissen van het industriële verleden van Nijmegen
  • publiek publieke aandacht bevorderen voor het industriële verleden van Nijmegen als belangrijke factor in de stedelijke geschiedenis, burgers en politiek (hierover informeren en hierbij betrekken (recente geschiedenis raakt het publiek)
  • samenwerken bevorderen van samenwerking tussen organisaties / personen met belangstelling voor het industriële verleden van Nijmegen
  • educatie