STIEL - Stichting Industrieel Erfgoed Leiden

 

 

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) heeft zich vanaf 1987 bezig gehouden met het industriële erfgoed van Leiden en omgeving. Het gaat daarbij eigenlijk om alles wat met bedrijf en techniek in het verleden te maken heeft. Op dit moment is de Stichting in ‘slaapstand’. De activiteiten van STIEL bestonden uit het in kaart brengen, documenteren, onderzoeken en fotograferen van het industrieel erfgoed in Leiden en de regio rond Leiden. Vervolgens werden de verzamelde gegevens naar buiten gebracht in de vorm van publicaties en tentoonstellingen. 

Daarnaast richtte STIEL zich op het mogelijke behoud van bedrijfsmonumenten, onder meer door het selecteren en voordragen voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumentenlijsten. Naast donateurs waren er actieve leden, die veelal werken aan specifieke projecten zoals tentoonstellingen. 

Jarenlang is vier keer per jaar het blad STIELZ verschenen, waarin evenementen werden aangekondigd en nieuws over lopende zaken te vinden was en meestal ook één of twee langere artikelen over een speciaal onderwerp (een bedrijf bijvoorbeeld). De digitale versies van de STIELZ-en vindt u hier <link naar http://www.industrieel-erfgoed.nl/stielz-0 invoegen>

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stiel-leiden.nl

 

 

 

Er wordt samengewerkt met de Ver.Oud Leiden, het Cultureel Platform Leiden, Houtzaagmolen De Heesterboom en de afdeling Monumentenzorg Leiden.

 

 

De foto's tonen de leidse meelfabriek,
een bollenschuur, een trafozuil annex 'peperbus'
en een visserijgebouw in Katwijk.