Stichting NedSEK

Stichting NedSEK
De Nederlandse Stichting voor het Erfgoed van Kranen NedSEK is een non-profit organisatie. Zij zet de activiteiten van het “Kranenprojekt” voort met betrekking tot de inventarisatie van de Nederlandse Kranenbouw en de cultuurhistorische waardestelling van de nog bestaande kranen. Zij zal door middel van de cultureel-historische waardestelling en adviezen het behoud van het Nederlandse kranenerfgoed ondersteunen. Daarnaast zal zij zich ook gaan richten op het maken van publicaties voor deskundigen- en geïnteresseerden in de kranenbouw.

 

 

De doelstellingen van de NedSEK zijn:
1. Het bijdragen aan het behoud van cultuurhistorisch waardevolle kranen door technisch onderzoek, archiefonderzoek en het uitbrengen van advies
2. Het behoud van de kennis van de historische kranenbouw.
3. In stand houden ven een bibliotheek van kranenlectuur en aanverwante boeken of uitgaven.
4. Behoud van nog bestaande archieven van kraanbouwers.
5. Enthousiasmering van jongeren.
6. Uitwisselen van kennis. Het bijhouden van een database van kranen erfgoed en het uitwisselen van kennis via nieuwe media.
7. Studie naar de geschiedenis van de bouw- en ontwikkeling van kranen en andere vormen van verticaal transport in Nederland.
8. Het verspreiden van kennis over het erfgoed en de geschiedenis van kranen in Nederland.
9. Onderzoek naar de mogelijkheid van opleiding van kraanmachinsten van het kranenerfgoed.

De activiteiten van de Stichting:
1. Inventarisatie van erfgoed van kranen en van hun rol in het transportwezen en in de industriële of infrastructurele omgeving.
2. Omschrijven en waardestelling van de (historische) kranen.
3. Inventarisatie van de Kranenbouw in Nederland en het omschrijven van de historie en producten van de Nederlandse kranenbouwers (voortzetting activiteiten van de werkgroep)
4. Advisering en ondersteuning van actie- of belangengroepen bij het behoud van een kraan of ander soort hijswerktuig (voortzetting).
5. Het opdoen van ervaring bij restauratie en hergebruik en het uitwisselen van “best practices”.
6. Bijhouden van de website Het kranenproject of opvolger en het gebruik van “ nieuwe media”.
7. Het uitgeven van eigen publicaties en het publiceren van artikelen in uitgaven van erfgoedverenigingen en andere verwante organisaties t.b.v.:
- Het geven van een zo groot mogelijke bekendheid aan het doel van de Stichting.
- Het uitdragen van opgedane kennis.
- Over gerealiseerde behoud- en restauratie activiteiten.
- Per kranenbouwer of groep verwante kranenbouwers.
- Kraantechniek.
- Samenhang tussen hijstechniek en technische en industriële omgeving: kranen in hun technische en industriële context.
- Historie van de Kranenbouw in Nederland (algemeen overzicht).
- Speciale uitgaven per stad of landstreek.
8. Het (doen) onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen, bedrijven en personen, welke voor het doel van de Stichting nuttig, of nodig zijn.
9. Alle andere wettige middelen welke er zijn voor het bereiken van het doel.

De doelgroepen van NedSEK zijn:
1. Eigenaren of andere initiatiefnemers die het kranenerfgoed wensen te behouden.
2. Overheden als eigenaar of monumentenbeschermer.
3. Mensen die zich met de kranenbouw bezig houden of bezig hebben gehouden, de “Vakbroeders”.
4. Huidige kranenbouwers.
5. In erfgoed geïnteresseerden.
6. Een ieder die in techniek is geïnteresseerd.

Meer informatie over Stichting NedSEK is te vinden op http://kranenprojekt.nl/nedsek.html.