Stichting Museum De Wachter

Museum De Wachter

Museum De Wachter is samen te vatten als een werkend Molenmuseum, een Stoommuseum en Ambachtenmuseum. De oorsprong ligt bij een oliemolen waaraan later een koren- en specerijenmolen zijn toegevoegd. Aan het einde van de 19e eeuw wordt gebruik gemaakt van stoommachines om een maalstoel en de olieslagerij te laten draaien. In de crisisjaren rond 1930 werden de te onrendabele stoommachines als oud ijzer verkocht. De laatste molenaar uit het geslacht Medendorp kocht echter midden jaren 80 twee oude stoommachines om zo de molen van zijn grootvader te laten herleven.
Dit is de start van Museum De Wachter. Vanaf 1989 is het museum uitgebreid met een authentieke bakkerij met winkel, een antiek kruidenierswinkeltje en een smederij. Rond 2010 werd in een nieuw bijgebouw een klompenmakerij en een stelmakerij (houtwerkplaats) ingericht. De smederij werd vervangen door een oude smederij uit het dorp Zuidlaren opnieuw op te bouwen in het bijgebouw. Ook werd een grote verzameling van een boer uit de regio ontvangen. Hiermee werden diverse compartimenten ingericht met zaken die de beroepen uit een dorp laten zien. Het museum bezit ook een grote collectie gereedschappen uit diverse beroepen en ambachten. Verder heeft De Wachter een aantal bijzondere mechanische muziekinstrumenten in de collectie: Een pianola, een orchestrion, een pianola en een draaiorgeltje.
Anno 2019 is de verzameling stoommachines gegroeid tot zestien stuks. Hieronder zijn een stoomtractor, een locomobiel, een stoomraderboot en een stoomtrein.


Nadere gegevens Stichting Koren- en oliemolen De Wachter

Voorzitter: Eeuwe Broersma
Secretaris: Dirk Dijkens
tel. 06-31 385 631

info@dewachter.nl
www.dewachter.nl