Stichting Het Groene Hart

Postbus 2074

3440 DB   Woerden

www.groenehart.info

contact@groenehart.info

Oudewater, machinefabriek

 

De Stichting Groene Hart is in 1997 opgericht met als doel om de waarden van het Groene Hart te behouden en ontwikkelen. Ze is waarschijnlijk het meest bekend van de strijd om het gebied tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht open en groen te houden met daarbij het behoud van cultuurhistorische waarden.

Herbestemming scheepswerven

Rond 2010 spraken donateurs uit het meest zuidelijk deel van het Groene Hart, de Alblasserwaard, hun verontrusting uit over de plannen met de in onbruik geraakte scheepswerven langs de rivieren de Noord en de Merwede. De bedrijfscomplexen werden gesloopt om plaats te maken voor honderden nieuwbouwwoningen waarbij voorbij werd gegaan aan de dynamiek en (bedrijfs)geschiedenis van de plek. Met steun van de provincie Zuid Holland heeft de stichting toen een inventarisatie van het industrieel erfgoed in die regio gemaakt, voornamelijk dat deel dat gelegen is aan het dijklint van Kinderdijk tot en met Boven Hardinxveld. Daar is een concentratie van baggerindustrie en scheepswerven te vinden en enkele van die soms al eeuwenoude bedrijven hebben zich ontwikkeld tot wereldconcerns; denk aan IHC en Boskalis. Doel van het project was het bestaan van het industrieel erfgoed  onder de aandacht te brengen bij bestuurders en bewoners en zo behoud en herbestemming meer kans te geven.

Fiets- en wandelroutes

Nog steeds heeft de stichting naast actuele en dringende vraagstukken als klimaat en duurzaamheid, aandacht voor het (behoud van) industrieel erfgoed in het Groene Hart. In samenwerking met Bond Heemschut worden wandelingen langs industrieel erfgoed georganiseerd. In 2018 is een aantal fiets- en wandelroutes ontwikkeld in de Alblasserwaard en Vijfheerenland die gaan langs oude begraafplaatsen waar ‘captains of industry’  hun laatste rustplaats hebben gekregen én het industrieel erfgoed dat zij met hun arbeiders ons hebben nagelaten.