Stichting Erfgoed De Vries-Robbe

 

De Stichting Erfgoed DeVries-Robbe zet zich in voor het behoud van het erfgoed, gerelateerd aan de voormalige gelijknamige constructiefirma. Aan de Spijksedijk in Gorkum staat nog een grote bedrijfshal van de Vries-Robbe, waarvoor plannen zijn ontwikkeld om er een nieuwe bestemming aan te geven. Dhr. John Stoop, initiatiefnemer van de stichting, zet zich al ca. 20 jaar in voor het behoud van gebouwen en materialen, die een relatie hebben met het ooit vermaarde Gorkumse bedijf. Hij heeft op eigen intiatief het voormalige kantinegebouw van DeVries-Robbe, een markante cirkelvormig staal-glasconstructie, gered van de sloop door het gebouw te verplaatsen. In het kantinegebouw is nu een permanente expositie te vinden over erfgoed van DeVries-Robbe.

Historie Fa. De Vries Robbe & Co.

Het bedrijf groeide vanaf 1925 uit tot het grootste bedrijf van Gorinchem. Met de toename van de grootte van de in de fabriek samen te stellen onderdelen was er behoefte aan een terrein direct aan de Merwede. In 1964 nam De Vries Robbé het bedrijfscomplex van Bijkers Aannemingsbedrijf N.V. over. Het opende vestigingen in diverse Nederlandse plaatsen, waaronder Eindhoven. De Vries Robbé bouwde onder andere stalen bruggen, staalskeletgebouwen, -hallen, eletrciteitsmasten, zendmasten, gashouders en opslagtanks. In de loop der tijd zijn er verschillende nevenbedrijven ontstaan, waaronder fabricage van ramen en deuren, maar ook radiatoren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werkten er 927 werklieden naast 335 beambten bij De Vries Robbé en besloeg het bedrijfsterrein 58.554 m².

In 1910 werd begonnen met het vervaardigen van stalen ramen. In 1950 werden aluminium ramen geïntroduceerd. Later ging dit bedrijfsonderdeel zelfstandig verder en evolueerde in een bedrijf dat totale (glas)gevels en gevelbekledingen leverde. Na diverse overnames ontstond hieruit een bedrijf met de handelsnaam De Vries Robbé Gevelbouw BV. Beursfonds De Vries Robbé Group N.V. (DVRG) nam de gevelactiviteiten in 1998 over van BTG, het investeringsvehikel van de zakenlieden J.W. Gaal en H. van den Hombergh. Bij het eveneens aangekochte Britse gevelbedrijf Witte UK werden financiële stroppen ontdekt ter waarde van 10 miljoen gulden.Sindsdien volgde een groot aantal rechtszaken - tussen De Vries Robbé Group en BTG, maar ook tussen De Vries Robbé Gevelbouw en zijn voormalige moederbedrijf. Op 14 juni 1999 verkocht DVRG dit bedrijf en de holding Gevel Nederland aan Forex Lloyd GmbH.[2] Op 26 januari 2000 hield het gevelbouwbedrijf uiteindelijk op te bestaan. Het beursgenoteerde bedrijf meldde in het jaarverslag over 2006 dat het een investeringsmaatschappij is. Op 12 mei 2009 werd DVRG N.V. failliet verklaard. Dit was het einde van de naam De Vries Robbé met wortels, die teruggingen tot 1881.

 

In de link hieronder is een presentatie te vinden van het herbestemmingsplan Linge II.

https://youtu.be/MAf8k7ZBVE4