SIEN-N - Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland

Contact

Secretariaat:
p/a Bankastraat 42J
9715 CD Groningen

informatie@sien-n.nl
www.sien-n.nl

 

De SIEN-N is in 1988 opgericht als opvolger van de Stichting Monumenten van Bedrijf en Techniek in Groningen, welke in 1984 is opgericht. Het werkgebied van de SIEN-N trekt zich uit over de drie noordelijke provincies, Drenthe, Friesland en Groningen. SIEN-N is actief betrokken bij het bestuderen, inventariseren en in beeld brengen van industriel erfgoed in noord-Nederland. Ook worden incidenteel onderzoeksrapporten en waardestellingen uitgebracht over industriële objecten. Een goed voorbeeld is het in 1999 door de SIEN-N uitgebrachte onderzoeksrapport "Van dik hout zaagt men planken" over de stoomhoutzagerij "Nooit Gedacht" te Nieuwe Pekela. Het rapport bevat een cultuurhistorische beschrijving van het unieke stoomhoutzagerijcomplex, dat van 1875 tot 1991 in bedrijf was. Deze stoomhoutzagerij geeft een goed beeld van een houtzagerij op de overgang van het ambachtelijke naar het industriële tijdperk. In het complex zijn nog authentieke en zeldzame houtzaagmachines aanwezig en de oorspronkelijke stoommachine met ketel. Ook heeft SIEN-N meegewerkt aan de inventarsatie van indnustrieel erfgoed in oost-Groningen. Op de website van SIEN-N is een selectie te zien van industrieel erfgoed in Drenthe, Friesland en Groningen.

In het voorjaar van 2011 heeft SIEN-N een totaal vernieuwde website gepresenteerd. Lay-out en indeling zijn ingrijpend vernieuwd, en het nieuwe logo van SIEN-N is opgenomen. De vernieuwde website is ontworpen door studenten van de Hanze Hogeschool in Groningen.