SHIE - Stichting Haags Industrieel Erfgoed

 

 

 

De Stichting Haags Industrieel Erfgoed

De SHIE is opgericht in 1993 en ruim 20 jaar actief op het gebied van inventarisatie, behoud en herstel van het industrieel erfgoed in de Haagse regio. Dit gebeurt zowel door het laten restaureren van bijzondere objecten, zoals muurreclames https://shie.nl/projecten/muurvlakte-te-huur/ en zich in te zetten voor behoud van bedreigd erfgoed en door het uitdragen van kennis over industrieel erfgoed. Op deze manier wil de SHIE de bewustwording voor het industrieel erfgoed stimuleren en de band tussen het economische verleden en het heden versterken.

De studie naar het economische verleden ziet de SHIE ook duidelijk als één van haar belangrijkste taken. Daarbij gaat het om de historie van bedrijven, het ontstaan van producten, de mens in het arbeidsproces en de context van de economische omstandigheden. Hiervoor wordt actief gezocht naar mensen die in de Haagse industrie hebben gewerkt.De neerslag hiervan wordt gepubliceerd op de SHIE-website onder de rubriek echo's van de werkvloer.  https://shie.nl/projecten/echos-van-de-werkvloer/ 

Onderzoek en publicaties

Op basis van onderzoek heeft de SHIE diverse publicaties uitgebracht met onderwerpen als de zuivelindustrie, toonaangevende Haagse ondernemers, industriegebied de Binckhorst en over hergebruik van industrieel erfgoed. Ook zijn een serie wandel- en fietsroutes uitgegeven en twee app's samengesteld over verschillende aspecten van industrieel erfgoed.  Deze brochures en de boeken zijn te bestellen via deze website.   https://shie.nl/publicaties/routeboekjes/

Op de website www.shie.nl  is ook een neerslag te vinden van het onderzoek bij de rubriek projecten. Verder biedt het SHIE-kwartaalbulletin Haagvaarder een vaste stroom van resultaten van recent onderzoek en is het een ‘must’ voor iedere industrieel erfgoedliefhebber. Inmiddels zijn al meer dan 100 nummers verschenen.