Weerwerk; de Nijmeegse vakbeweging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie 1945-1990

 

Weer Werk! gaat over de roerige geschiedenis van de naoorlogse Nijmeegse vakbeweging.

In de jaren vijftig werden internationale concerns verleid in Nijmegen fabrieken te bouwen, met de belofte dat de lonen hier laag waren en de arbeidsrust hoog. Nijmegen veranderde hierdoor in een industriestad. Maar in de jaren zeventig en tachtig keerde het tij en sloten veel van deze fabrieken weer hun deuren omdat zij inmiddels verouderd waren en er in het buitenland goedkoper kon worden geproduceerd. Een snel groeiend aantalNijmegenaren verloor hierdoor zijn baan.

In 1980 besloten leden van de Industriebond FNV het heft in eigen handen te nemen. Zij vonden daarvoor inspiratie bij het activisme van detalloze belangengroepen die Nijmegen rijk was. Het Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen dat zo in leven werd geroepen, groeide zijninitiatiefnemers al snel boven het hoofd. Hoewel het succes van het Aktieplan wisselend was, motiveerde het meer dan tien jaar lang deNijmeegse arbeiders te strijden voor zowel het behoud van werkgelegenheid als het creëren van nieuwe banen

Het verhaal van de opkomst en ondergang van de Nijmeegse industrie en het weerwerk van de lokale vakbonden wordt uitgebreid beschreven in deze nieuwe publicatie door historici Andreas Caspers en Peter Altena, in opdracht van het SVAN. 

ISBN 978 90 5625 532 9 .
Formaat 12 x 20 
Uitvoering paperback 
NUR 688 
Prijs €17,51