Vis op het droge; geschiedenis van de visgroothandel in Spakenburg

Spakenburg en visserij waren ooit synoniemen. Gaandeweg verdween de visserij door afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee alskook door schaalvergroting. De vis bleef omdat de groothandel in en om de verwerking van vis uitgroeide tot een bedrijfstak met verschillende bedrijven. het begin van die bedrijven kwam voor een deel voort uit de Zuiderzee.

in dit boek wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de visgroothandel beschreven. Naast aandacht voor de zuiderzeevisserij, wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de visindustrie. de geschiedenis van een flink aantal groothandelsbedrijven die niet eerder was vastgelegd, is nu beschreven. Ook de gebouwen en de vrachtwagens die voor de visgroothandel nodig waren, komen aan de orde.