Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis en herbestemming van het voormalige zaadpakhuis Dekker in Heiloo bij Alkmaar. Het boek geeft niet alleen een uitgebreide beschrijving van de verschillende bouwfasen van het Pakhuis Dekker, maar laat ook zien hoe de handel in zaden van Jacob (Jac) Dekker zich ontwikkelde vanaf het begin in 1917 tot in jaren na de oorlog.

Jacob, boerenzoon uit Koedijk, begon na zijn ontslag uit militaire dienst met een handel in kool- en graszaden. De zaken gaan goed en al snel legt hij zich toe op de export van groentezaden.

Door de groeiende export groeit ook de behoefte aan opslag en goede transportmogelijkheden. Het spoor is onmisbaar voor het transport van groentezaden naar het buitenland. Op een smalle strook grond aan de Holleweg in Heiloo dichtbij het station wordt daarom in 1923 een pakhuis gebouwd. 

In de loop van de jaren twintig groeit Jacobs zaadhandel snel en in 1928 is uitbreiding van het pakhuis nodig. Op het smalle perceel kan dat alleen door het pakhuis naar achter uit te bouwen. Het gebouw wordt nu met 10 meter verlengd. 

In en na de oorlogsjaren weet Jacob de zaadhandel wel voort te zetten, maar het succes uit de jaren twintig komt niet meer terug.

Na het plotselinge overlijden van Jacob in 1954 geeft zijn zoon Jan zijn loopbaan als beroepsmilitair op en zet hij de zaadhandel van zijn vader voort. Jan beëindigt de zaadhandel eind jaren tachtig. Het pakhuis heeft dan geen functie meer, maar Jan zorgt ervoor dat het behouden blijft zoals zijn vader het heeft laten bouwen. In 1997 wordt het gebouw een gemeentelijk monument.

Na het overlijden van Jan in 2012 koopt Jacky Mol het pakhuis. Zij renoveert en verbouwt het gebouw, zodat het weer een functie krijgt en waarbij de monumentale waarde blijft behouden. Er ontstaat nu een multifunctioneel centrum voor wonen, werken, logeren en bijeenkomsten van allerlei aard, waarbij het creatieve element altijd aanwezig is.

Het boek sluit af met een beschrijving van deze nieuwe periode in het bestaan van het pakhuis dat nu de naam Pakhuis Dekker krijgt.

Teus Twift: Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo, 2020.   Te koop bij de Vereniging Oud Heiloo, bij Boekhandel Bruna en Kantoorboekhandel De Schrijverij te Heiloo.