Neede spon er garen bij; opkomst en ondergang van de textiel in Neede

Dit boek verhaalt over de opkomst en teloorgang van het rijke textielverleden van Neede. Bij textiel wordt al snael naar twente verwezen, maar ook in de aangrenzende Achterhoek ontwikkelde zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw een industrie die een grote invloed zou hebben op zowel het werkzame als het sociale leven van die tijd. Meer dan de helft van de beroepsbevolking was in Neede afhankelijk van de textiel.  

Het boek behandelt nauwgezet en deskundig de Needse textielindustrie in al zijn aspecten, en is een uiterst waardevolle aanvulling op de talrijke publicaties over Neede.

De textiel, met de twee grote textielfabrieken van Ter Weeme/Jordaan en Ten Hoopen/Ter Kuile, heeft lange tijd een grote impact gehad op zowel het beroepsleven als het sociale leven in het dorp. Na het sluiten van Ter Weeme/Jordaan in 1973 bleef alleen het kleinere Bueno Shirts nog over. Inmiddels is er geen textielfabriek meer te vinden in Neede.
Het boek is geschreven door de Needse auteur Rob Weeber. Samen met bestuur en archiefcommissie van de Historische Kring Neede en oud-voorzitter Ben van Dijk is getracht een op waarheid berustend, leesbaar document te vervaardigen dat de herinnering aan de geschiedenis van de Needse textiel levend moet houden. Naast het eerste exemplaar werden er ook exemplaren uitgereikt aan enkele Needenaren die nog in de textiel gewerkt hebben en hun medewerking verleenden aan het boek.
Rob Weeber: Neede spon er garen bij; opkomst en ondergang van de textiel in Neede. 240 blz., ill.,  ISBN 978-90-74955-32-4. Prijs: € 32,50. Verkrijgbaar bij de Historische Kring Neede.

telt 240 pagina’s en is te bestellen bij de Historische Kring Neede ad 24,75 euro: info@historischekringneede.nl.