Met haken en ogen; hijskranen in West-Europa

Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (Nedsek)

De Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSek)  heeft onlangs een nieuwe publicatie uitgebracht, een kloek boek van 100 pagina’s gewijd aan de herbestemmingspraktijken van het kranenerfgoed in West-Europa. Een keur van auteurs heeft hieraan bijgedragen.  Onze nieuwe uitgave bevat grotendeels een verslaglegging van de studiemiddag op 14 november 2018 bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in Amersfoort. Erfgoed met Haken en Ogen was gewijd aan de conservering en restauratie en het onderhoud en hergebruik van het kranenerfgoed. Naast Nederlandse verhalen zijn er bijvoorbeeld ook bijdragen uit Hamburg en Gent, terwijl er een uitgebreid hoofdstuk gewijd is aan het kranenerfgoed van de toekomst: de containerkraan.I

De geschiedenis van deze kranen heeft ons een interessant verhaal van Prof. J.C. Rijsenbrij opgeleverd over de ontwikkeling van de containerkranen. Een boeiend verhaal in deze tijd van haperende transportketens en files van containerschepen voor de kusten van China en Californië. Zowel Gent als Hamburg tonen ons wat hergebruikte kranen voor oude havenbekkens kunnen betekenen.  Ook ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen zoals het verhaal over kranen als logiesmogelijkheid en als beeldbepalend monument laat zien. Op veel plaatsen zitten bestuurders en projectontwikkelaars met de handen in het haar wanneer het gaat om het erfgoed van hijskranen. Met dit boek hoopt NedSek velen enthousiast te maken voor het erfgoed van kranen. Het is een ingewikkelde categorie erfgoed, maar creatieve mensen hebben mooie oplossingen bedacht voor dit erfgoed met haken en ogen. 

Bestelwijze:  Het boek  ''Erfgoed met Haken en Ogen'' is per e-mail, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens, te bestellen bij de secretaris van NedSEK de heer G. Jacobs. E-mailadres: gjacobs2(at)wxs.nl

Het boek wordt verzonden na overmaking van de kosten (€  25,= + €  5,= verzendkosten) op bankrekeningnummer

NL53 ABNA 0620 0942 22 ten name van ''Nederlandse Erfgoed Kran'''. Dit vanaf 1 februari 2022.