Kunst op Nederlandse stations

De spoorwegen hebben tijdens de periode van ontwikkeling en uitbouw van het Nederlandse spoorwegnetwerk niet alleen de noodzakelijke civieltechniche en bouwkundige voorzieningen aangelegd, maar zich ook in culturele zin gemanifesteerd. Veel beeldende kunstenaars en vormgevers hebben in de loop der tijd kunstwerken op en rondom Nederlandse stationsgebouwen gerealiseerd. Sommige kunstwerken zijn als decoratie geïntegreerd in een bestaand bouwwerk, andere nemen een autonome plek in de ruimte in.

In ""kunst op Nederlandse stations'' wordt de eigenheid van de complete collectie van ruim 300 kunstwerken beschreven en getoond. Een collectie met verschillende opdrachtgevers - spoorwegpartijen, overheden en maatschappelijke instanties - maar met een gemeenschappelijk doel: het veraangenamen van de reis.

Een aantal kunstwerken worden uitgebreid beschreven, op thema en onderwerp. In een bijlage zijn alle 300 kunstwerken die aanwezig zijn op Nederlandse stations opgenomen, met een beknopte omschrijving en een kleurenfoto. 

Deze publicatie is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Bureau van de Spoorbouwmmeester.  Het boek is een geactualiseerde opvolger van het in 1998 verschenen boek ''een spoor van verbeelding; 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen''. 

 Laura van Grinsven: Kunst op Nederlandse stations. Bussum, THOTH, 2019. 264 blz., ill, l ISBN 9789068687880. Prijs: € 29.90.