Kassen in Nederland 1650-1950

Dit monumentale boekwerk schetst een zeer uitvoerig en compleet beeld van de bestaande en verdwenen historische kassen in Nederland, in onder andere botanische tuinen, op buitenplaatsen en in de glastuinbouw. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis is in beeld gebracht, ook de ontwikkelingen die zich vanaf de zeventiende eeuw voordoen komen aan bod. Daarnaast zijn er hoofdstukken gewijd aan kassenbouwers, materiaal, beheer en behoud. Bij alle voorbeelden en onderdelen is zoveel mogelijk uitgegaan van wat er recent in de praktijk is aangetroffen. Onderzoek en inventarisatie vormen dan ook de basis voor de publicatie.

Kassen in Nederland is ontstaan vanuit een lacune; over het onderwerp bestond weinig documentatie. In 1998 heeft Ben Kooij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het initiatief genomen om gegevens te verzamelen en de werkgroep op te richten. Hoewel dit onderzoek rond 2005 grotendeels was afgerond, had het publiceren van het manuscript, mede vanwege de omvang, wat voeten in de aarde. In samenspraak met Erik Geytenbeek, die van het begin af aan belangeloos als vrijwilliger bij het kassenboek betrokken is geweest, heeft Stichting In Arcadië het in 2017 op zich genomen Kassen in Nederland uit te geven als digitale publicatie.  Met deze publicatie is een enorme hoeveelheid kennis over de geschiedenis en ontwikkeling van (planten)kassen in Nederland voor het grote publiek ontsloten.  

Kassen in Nederland  1650-1950. Uitg. :Stichting In Arcadië, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, museum de Historische Tuin Aalsmeer en het Westlands Museum voor Streek en Tuinbouwhistorie te Honselersdijk, 2020. Met tekstbijdragen van: A. Bakker, C. v. Dam, E. Geytenbeek, G.P.A. van Holsteijn, M. van Hunen, A.A.G. Immerzeel, mevr. M.A. Kok, B.H.J.N. Kooij, D. Koper-Mosterd, H. v.d. Leest-Brand, L.H.M. Olde Meierink, Th. van Straalen en A.J. Vijverberg.