Heike Oevermann: Urban Textile Mills, conservation and Conversion

Heike Oevermann: Urban Textile Mills: Conservations and Conversion. Berlin: Bebra, 2021.  296 Seiten, 17 x 24 cm,

Paperback, 300 teils farbige Abbildungen, englisch.  ISBN 978-3-95410-277-8. prijs: € 28,-

Vanaf het midden van de 18e eeuw werden de Europese steden gedomineerd door tetielfabrieken.  Stoommachines, bulktransportinfrastructuren en concentraties van geschoolde werknemers stelden de groeiende industrie in staat om te verhuizen van de oorspronkelijke locaties aan de rivier en zich in steden te vestigen. Uit zulke dramatische technologische en sociale veranderingen ontstonden textielsteden, evenals stedelijke industriële districten en landschappen. De achteruitgang van de textielsector op veel van deze oorspronkelijke locaties heeft ertoe geleid dat het omzetten en herbestemmen van deze historische industriële complexen in veel Europese steden een nieuwe kans en belangrijke taak is geworden. De nieuwe bijdrage van dit boek is dat het niet alleen de periode van industrialisatie onderzoekt - de historische opkomst van vier stedelijke molentypen - maar zich ook richt op recente processen van hun herbestemming en correlaties tussen zowel perioden als processen. Het behoud van stedelijke textielfabrieken gaat niet alleen over de technologische en architecturale bijdragen van de textielindustrie en het veiligstellen van deze materiaalresten. Daarnaast zijn textielfabrieken belangrijke kenmerken van veel steden geweest en blijven ze dat ook en veiligstellen van deze materiaalresten. Daarnaast zijn textielfabrieken belangrijke kenmerken van veel steden geweest en blijven ze dat ook en moeten ze worden erkend als hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling. Het boek draagt bij aan de casusspecifieke kennis van 20 textielfabrieken in Europa door hun ontwikkeling als industriële complexen te analyseren, te beginnen met de eerste stoomaangedreven molens in Manchester vanaf het einde van de 18e eeuw, naar hun behoud en conversie in de 21e eeuw, inclusief de vele tijdslagen. Het werk bevordert de vaak conflictueuze taak om een passend evenwicht te bereiken, tussen het behoud van stedelijke textielfabrieken als documenten uit het verleden en het aanpassen ervan aan de huidige en toekomstige behoeften.