Bron van welvaart; Coöperatieve Zuivelfabriek Genemuiden

Gert-Jan Westhof, de kleinzoon van de man die maar liefst veertig jaar directeur was van de coöperatieve zuivelfabriek in het Overijsselse Genemuiden heeft een kloek boek geschreven:

Bron van Welvaart. Coöperatieve Zuivelvereniging Genemuiden–Vecolac–Coberco. 

Tegen het eind van de tweede helft 19e eeuw begon de industriële verwerking van agrarische producten. Melkverwerking, tot dan op de boerderij, werd verlegd naar fabriekjes. Aan de roep om constante kwaliteit van boter en kaas voor export werd door ‘voormannen’ gehoor gegeven door het oprichten van zuivelfabriekjes. Zo ook werden in Genemuiden, een grasrijke streek met een groeiende hoeveelheid melk, de benodigde financiële middelen bijeengebracht voor de Coöperatieve Zuivelvereniging ‘Genemuiden’.
De akte van oprichting passeerde 16 december 1897, getekend door 41 veehouders. 

Gert-Jan Westhoff is geboren in 1974 als kleinzoon van de oud-zuiveldirecteur. Hij kwam in contact met de erfenisdossiers van zijn opa. Dat werd de basis voor dit boek.  In die erfenisdossiers zaten foto’s, documenten, jaarverslagen en attributen die het verhaal vertellen van de zuivelfabriek ‘Genemuiden’. Een verhaal gekenmerkt door leren, investeren en saneren. De overheidsbemoeienis in de beide wereldoorlogen en de tussenliggende economische crisis waren complicerende factoren. Na de Tweede Wereldoorlog dwongen de vereiste investeringen voor nieuwe technologieën en marktverschuivingen tot samenwerking en sanering. Zo werd ‘Genemuiden’ deel van Vecolac en vervolgens van Coberco.

Het boek is in eigen beheer verschenen en bij de auteur te bestellen:www.westhoffboeken.nl.