De 3 Gekroonde Hamers; geschiedenis van een Zaanse smederij

Voor zover nu bekend begint de historie van deze Zaanse smederij in de 17e eeuw. Via het belastingregister kwam de schrijfster erachter dat in 1677 een nieuwe smederij werd genoteerd. 

Dit is het begin van een lange lijst met smeden, eigenaren en knechten die op de Hogendijk in de smederij gewerkt hebben. Bekende namen als Sombroek en Kaaijk komen erin voor en het eindigt met Luuk Jonker.

De schrijfster heeft het boek in 4 hoofdstukken ingedeeld t.w. de smederij, de familie Kaaijk, de Hoogendijk waarbij aan bewoners van de dijk aandacht wordt besteed en een hoofdstuk over smids- en smeedwerk. Naast de genoemde onderdelen komt de schrijfster er tussendoor ook nog met leuke feitjes die zijdelings met de smederij te maken hebben en een leuke aanvulling zijn op het verhaal.

In 1898 krijgt de smederij op de Hogendijk door een verbouwing een ander uiterlijk zodat echtgenote Geertje een winkeltje in huishoudelijke artikelen kon beginnen.                                    

Het boek is rijk geïllustreerd met historische foto’s en tekeningen.

Margreet van der Hut: De 3 Gekroonde Hamers; geschiedenis van een Zaanse smederij. Zaandam, uitg. Casae., 2022.  120 blz., ill.  ISBN 978-90-831031-4-3  (hardcover). Prijs: EUR 29,95 – verzendkosten (NL) € 4,10