25 jaar Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (1995-2020)

ls reactie op de dreigende teloorgang van het industriële karakter van de Raambuurt werd op 3 juli 1995 de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer opgericht.

Nu, 25 jaar later, is de SIED niet meer weg te denken. Ruim 40 vrijwilligers zijn actief om, vanuit betrokkenheid, deskundigheid en interesse, de herinnering aan het Deventer industriële verleden levend en bij de tijd te houden. 

De SIED werd opgericht op 3 juli 1995. Het daaropvolgende jaar, 1996, werd uitgeroepen tot het  ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’. In januari 1996 verscheen in dat kader het boek ‘101 Industriële monumenten’ van drs. P. Nijhof, coördinator het Projectbureau Industrieel Erfgoed van de Rijksdienst. In dat boek noemde hij de Raambuurt ‘een uniek geworden voorbeeld van een laat-19e-eeuws woon-werkgebied’.  Juist het  behoud van industriële panden in de Raambuurt was  de belangrijkste drijfveer voor de oprichting van de SIED.  De gemeente Deventer had sloop- en vernieuwingsplannen voor de buurt. Het gebied was aan vernieuwing toe: de bodem van een groot deel van de wijk, ter plaatse van de voormalige gasfabriek en ijzergieterij, was ernstig vervuild  en aan de Bergpoortstraat stonden fabrieksgebouwen leeg. Mede dank zij de inspanningen van de SIED is het industriële karakter van de Raambuurt behouden gebleven. 

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de SIED een speciaal jubileumboek uitgegeven, in een beperkte oplage. In het boek, dat niet in de handel verkijgbaar is, wordt aandacht besteed aan alle behoudsacties, uitgebrachte rapporten, publicaties en tentoonstellingen over de rijke industriële geschiedenis van Deventer.  In het rijk geillustreerde boek wordt duidelijk hoe actief de SIED de afgelopen 25 jaar is geweest, gezien de enorme hoeveelheden projecten waar men zich mee bezig heeft gehouden.  Een welkome aanvulling in de literatuur over de geschiedenis van het lokale particulier initiatief inzake de strijd om het behoud van industrieel erfgoed.  

Gijs van Elk (samenstelling) : 25 jaar Stichting Industrieel Erfgoed Deventer; 3 juli 1995-3 juli 2020. Deventer, SIED, 2020. 228 blz., ill., lit.opg. geen ISBN (uitgave in eigen beheer).