NWS - Nederlandse Watertoren Stichting

Contact

H. Rienks (secretaris)
Parallelweg Zuid 38
2914 LG Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180-312671

info@watertorens.nl
www.watertorens.nl

 

 

 

De Nederlandse Watertorenstichting heeft ten doel:

 • het bevorderen van kennis over-,
 • het inventariseren en documenteren van-, en
 • het constructief meewerken aan mogelijk en uit cultuur-historisch oogpunt gezien wenselijk behoud en beheer van watertorens in Nederland, alsmede van hiermee ruimtelijk of functioneel één geheel vormende bouwwerken, installaties en terreinen.

Werkwijze

 • verzamelen en bewaren van informatie over watertorens
 • boeken
 • krantenknipsels
 • bouwtekeningen
 • prentbriefkaarten
 • verspreiden van kennis over watertorens
 • verstrekken van informatie op verzoek
 • nieuwsbrief "Watertorennieuws" 3x per jaar
 • excursie voor begunstigers
 • behoud, bescherming en herbestemming
 • bepleiten van het behoud van waardevolle en interessante watertorens
 • lijst van 80 te beschermen torens ingediend bij het rijk in 1998
 • kritisch volgen van herbestemming
 • onderhouden van contact met gemeenten en eigenaren
 • uitwisselen van ervaring tussen eigenaren
 • jaarlijkse Watertorenprijs voor goed voorbeeld