NVV - Nederlandse Vuurtoren Vereniging

Bijschrift foto: Optiek van het Hoge Licht van Westkapelle. Fotografie: Guus Mahler

 

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) is in 1992 opgericht en heeft inmiddels ruim 450 leden. De vereniging stelt zich ten doel:

 

*Het leveren van een bijdrage aan behoud van het maritieme erfgoed in Nederland (vuurtorens, andere nautische objecten en collecties).

*Bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland (archiefmateriaal) niet verdwijnt, toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld.

*Het met elkaar delen van de interesse in en fascinatie voor het fenomeen ’vuurtorens’ in binnenland en buitenland.

 

Om deze doelstellingen te realiseren ondernemen we onder meer de volgende activiteiten:

 

*We bepleiten waar nodig bij de nationale overheid of lokale bestuurders het belang van het vuurtorenerfgoed

*We bundelen kennis over de geschiedenis van de Nederlandse kustverlichting in een Platform Historisch Besef.

*We onderhouden een netwerk van contactpersonen rond vuurtorens en streven ernaar de samenwerking tussen nautische stichtingen en musea te versterken.

*We organiseren vuurtorendagen en excursies voor de leden, waardoor bezoek aan doorgaans gesloten objecten mogelijk wordt.

 

Het verenigingsblad ‘de Vuurboet’ verschijnt vier keer per jaar in fullcolour op A4-formaat en digitaal in PDF. In dit blad wordt veel aandacht besteed aan historische achtergronden van vuurtorens, lichtopstanden, lichtschepen, dagmerken en de kustverlichting in het algemeen. Daarnaast bestaat de inhoud uit reisverslagen van leden, actualiteiten en enkele vaste rubrieken.

 

Contact

 

Secretariaat NVV

P/A Breeburgsingel 28

2135 CN Hoofddorp

Telefoon: 06 51 889 744

Mail secretariaat: https://www.vuurtorens.org/contact-secretariaat

voorzitter: dhr. Guus Mahler, Elzenhof 35, 5564 TV Geldrop

 

www.vuurtorens.org

www.facebook.com/vuurtorens

www.twitter.com/vuurtorens