Verslag FIEN-Jaarvergadering Haaksbergen, 18 mei 2024

Op zaterdag 18 mei organiseerde de FIEN haar traditionele Voorjaarsvergadering.

De locatie was ditmaal het historische spoorwegmuseum van de Museum Buurt Spoorweg (MBS)  in Haaksbergen. De MBS heeft in maart j.l. de Industrieel Erfgoedprijs 2023 gewonnen (samen met de Nederlandse Gemalen Stichting), met een bijdrage over het restauratieproject van de Elna-stoomlocomotief. De MBS werd in het juryrapport geprezen vanwege het door de stichting samengestelde  goed gedocumenteerde restauratieve verslag, passend in het prijsvraagthema ''overdracht van kennis''. Ook de inzet van vele vrijwilligers (oud en jong!) is kenmerkend voor dit enthousiaste museum, dat al bestaat sinds 1968.

Ca. 20 aanwezigen bezochten de Voorjaarsvergadering. Vanuit het bestuur meldde voorzitter Erik Nijhof dat het bestuur binnenkort wellicht wordt uitgebreid. Het succes van de (tweejaarlijkse) FIEN-Erfgoedprijsvraag  zal  waarschijnlijk een vervolg krijgen in 2025. Mogelijke thema's voor de prijsvraag kunnen worden ingediend bij het secretariaat van FIEN. Gedacht wordt o.a. aan een bijzondere publicatie over industrieel erfgoed.

De jaarlijkse bijdrage voor de aangesloten organisaties zal met ingang van 2025 worden verhoogd naar Euro 50,=.

FIEN bestaat in 2024 veertig jaar, maar er zal geen bijzondere aandacht aan dit jubileum worden gegeven. 

 

 

 

Na afloop van de vergadering kregen de aanwezigen een uitgebreide rondleiding over het museumcomplex, met ook een bezichtiging van het vele historische ''rollend materieel''.