Verslag FIEN jaarvergadering Aviodrome Lelystad, 29 april 2023

Onder een stralend blauwe hemel vond op 29 april de FIEN-jaarvergadering plaats, in het vliegtuigmuseum Aviodrome in Lelystad. Aansluitend konden de deelnemers het museum met de historische vliegtuigen bezoeken. 

Ca. 30 vertegenwoordigers van Industrieel erfgoed-organisaties waren aanwezig. Voorzitter Erik Nijhof gaf een toelichting op  het jaarverslag 2022.  In de samenstelling van het FIEN-bestuur zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  Leo Hardus treedt na 9 jaar af als bestuurslid, Chatalyn Loeve, die penningmeester en waarnemend secretaris was, zal als secretaris gaan fungeren, terwijl Jan Arends zich bereid heeft getoond de functie van penningmeester te vervullen. Erik Nijhof blijft voorzitter. Het bestuur zal dus voortaan uit 3 personen bestaan.

Het saldo aan vermogen (saldo per 20 maart 2022 ) van FIEN is helaas door cybercriminaliteit flink aangetast. 

Het bestuur wil de platformfunctie van FIEN prioriteit geven, met de beperkte middelen die we hebben; personele inzet is het belangrijkste in deze. Het FIEN-bestuur wordt echter wel voldoende personeel ondersteund bij  de organisatie van de Industrieel-erfgoedprijs en het  vullen van de content van de FIEN-website.

De jaarbijdrage voor de aangesloten organisaties wordt  € 40,=

Toekomstvisie FIEN

Eind 2022 heeft het bestuur, met advies van externe ’oud-gedienden’, gebrainstormd over de toekomstige rol van FIEN. De rol van FIEN zal als kerntaak behouden de platformfunctie, gekoppeld aan een adviesfunctie. Daarnaast zal FIEN energie steken in de IE-prijs, omdat deze door sponsorbijdragen mogelijk wordt gemaakt, en daarnaast levert dit de nodige PR en goodwill op voor FIEN. Mogelijk zal een symposium aan de uitreiking van de prijs worden gekoppeld. Een mogelijke rol van FIEN als initiator van ’industriele broedplaatsen’ kan alleen als er voldoende externe personele ondersteuning wordt gerealiseerd.

Nieuwe A.O.’s

Als nieuwe stichting heeft zich de stichting Brugwachtershuisjes aangemeld. De stichting was helaas vandaag vanwege activiteiten verhinderd om aanwezig te zijn. Op de website is informatie te vinden over de nieuw aangesloten stichting.

Industrieel Erfgoedprijs 2023

Door sponsorbijdragen van 3 instellingen heeft het FIEN-bestuur besloten toch weer de IE prijs te gaan organiseren, ook vanwege de goede PR en het enthousiasme van de deelnemers aan de IE-prijs in 2021.  Voor de organisatie is een bedrag van euro 3.550 euro beschikbaar. Voor de organisatie zal een jury van 3 personen en een secretaris worden aangezocht. De uitreiking van de prijs zal in principe op de locatie van de winnaar plaats vinden. Het thema van de IE-prijs 2023 zal zijn ‘kennisborging’.  Binnenkort zullen de opzet van de IE-prijs en de prijsvraagcriteria bekend worden gemaakt, via communicatie aan alle A.O.’s en via de sociale media. Daarna kunnen A.O.’s projecten voor de prijsvraag indienen.