Uitreiking Watertorenprijs 2022, watertoren Amsterdamsestraatweg Utrecht


De watertorenprijs 2022 is op zondag 30 april 2023 uitgereikt aan de eigenaar van de toren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht voor de schitterende herbestemming van de toren. De prijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) aan de eigenaar van de beste herbestemde watertoren in Nederland. Een prominent criterium is dat er sprake moet zijn van een inspirerende combinatie van oud en nieuw, waarbij de kwaliteit van de nieuwe functie gebaseerd is op het karakter van de bestaande toren en waarbij de nieuwe functie een nieuwe dimensie toevoegt aan het bouwwerk. De herbestemming van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg overtuigt op alle aspecten, ze heeft een ongekend hoog niveau. Voor de uitgebreide motivatie van de prijs download het juryrapport.

 

Programma
De belangrijkste genodigden waren de direct betrokkenen bij de bouw van de watertoren: de architect Marnix van der Meer en enkele medewerkers van het architectenbureau ZECC; vertegenwoordigers van het uitvoerend  bouwbedrijf R&R Bouw, en de scheepsbouwer Neveschips die verantwoordelijk was voor de staalconstructie. Ook was de voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds aanwezig, het fonds leverde een bijdrage aan de financiering.
De voorzitter van de NWS, Peter Nijhof opende de bijeenkomst. De eigenaar hield vervolgens een gloedvol betoog over de realisatie en maakte van de gelegenheid gebruik om de ontwerpers en de bouwers te bedanken voor hun inzet. Henk van der Veen, bestuurslid NWS lichtte toe waarom de toren de prijs meer dan verdient waarna de architect, Marnix van der Meer uitlegde dat hij bij het ontwerpen van de watertoren eerst vooral goed luistert. Zowel naar de opdrachtgever als naar de toren. De goede samenwerking met de eigenaar is essentieel voor een goed resultaat, evenals het karakter van de toren en het doorzien van de mogelijkheden die de toren biedt voor de nieuwe functie. Namens het bestuur van de NWS reikte Sophie Wijnberg de prijs uit aan de eigenaren.
Aleid Visser, de kleindochter van watertorenarchitect Arie Visser overhandigde een aantal watertorenglaasjes uit de nalatenschap van haar grootvader aan de NWS. Arie Visser was directeur van het bouwbedrijf Visser en Smit uit Papendrecht. Ze bouwden een groot aantal watertorens, een aantal daarvan werd ontworpen door Arie Visser. Bij de oplevering van een toren werden geëtste glaasjes gemaakt. Deze krijgen een plek in het archief van de NWS dat is ondergebracht bij BOEi. Het archief is toegankelijk voor belangstellenden. Met de bezichtiging van de toren werd het programma afgesloten.


foto's Henk van der Veen en André Russcher

 

<img width="600" data-cke-saved-src="https://mcusercontent.com/fa6c5f4a7a5c32e84161e25d0/images/2a7c57be-402c... src="https://mcusercontent.com/fa6c5f4a7a5c32e84161e25d0/images/2a7c57be-402c... align="left" style="outline: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;border-bottom-width: 0in;border-left-width:0in;border-right-width:0in;border-top-width:0in; height:auto;max-width:1200px;padding-bottom:0in;text-decoration:none; vertical-align:bottom;display:inline" '="" class="mcnImage">