Subsidie voor restauratie fabrieksschoorsteen De Krim

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om een bedrag van 80.000 euro te verstrekken voor de restauratie van de fabrieksschoorsteen aan de Fabriekswijk in De Krim.

Eind 2001 heeft de eigenaar een sloopaanvraag voor de fabrieksschoorsteen in De Krim ingediend. Deze schoorsteen heeft geen monumentale schoorsteen. Er is ook geen bescherming tegen de sloop. De fabrieksschoorsteen is wel opgenomen in de concept inventarisatielijst karakteristieke panden en structuren opgenomen. Daarom heeft de gemeente Hardenberg contact opgenomen met de eigenaar met het verzoek de sloopaanvraag in te trekken. Dit heeft de eigenaar gedaan. De eigenaar heeft een begroting ingediend voor restaurantwerkzaamheden. Het totaal bedrag voor restauratie is 157.000 euro ex. BTW. De begroting is beoordeeld door Stichting Fabrieksschoorsteen. Zij vinden dat de juiste restauratiewerkzaamheden zijn beschreven en dat het bedrag van de begroting realistisch is. De Stichting Fabrieksschoorstenen vindt het mooi dat het voornemen er is deze schoorsteen te herstellen. De fabrieksschoorsteen is van oorsprong 45 meter hoog en is gebouwd voor de aardappelmeelfabriek ''Onder Ons''.  De kop van de schoorsteen is in het verleden vermoedelijk vanwege de slechte staat verwijderd. De rand van de kop is aanwezig. Zij zouden graag samen met de partijen willen onderzoeken om ook deze kop te herbouwen.