Strijd om behoud STORK-bibliotheek Hengelo

De  Actiegroep Behoud Oude Bieb Hengelo zet zich in voor het behoud van de voormalige Stork-bibliotheek aan de Vondelstraat in Hengelo. Deze als openbare bibliotheek gestichte voorziening is door de ondernemer Stork opgericht in 1925.

De actiegroep organiseert een boekenactie, waarmee men aandacht wil vestigen op het monumentale bibliotheekgebouw.

De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Van Wijnen, is van plan om acht appartementen in het pand te realiseren, met behoud van de monumentale uitstraling.

Mocht de omgevingsvergunning ondanks alle bezwaren toch verleend worden, dan zal de actiegroep daar weer bezwaar tegen maken. Ze gaan tot het gaatje omdat ze behoud van de oude bieb als wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van Hengelo belangrijker dan ooit vinden, gezien de bouwplannen in de binnenstad en daarmee de groei van het aantal centrumbewoners. n het vaandel staan.

Meer informatie over de actie ’Behoud de oude bieb voor iedereen’ is te vinden op Facebook: facebook.com/behoudoudebiebhengelo.