Strijd om behoud pompstationhuisjes Darp (Ov.)

Inwoners van  het Drentse dorp Darp bij Steenwijk, en politieke partij Duurzaam Sterk Westerveld (DSW) maken zich zorgen over twee oude stokershuisjes die staan in het  waterwingebied Havelterberg. Ze zijn bang dat de huisjes worden gesloopt en willen dat tegenhouden. De huisjes staan op het terrein van waterbedrijf Vitens. Het bedrijf haalt daar grondwater uit de grond en maakt er drinkwater van. Volgens DSW hebben meerdere medewerkers van het waterbedrijf bevestigd dat Vitens van plan is de huisjes te slopen.

Fractievoorzitter Geke Kiers van DSW is voorstander van bescherming van de mooie gebouwen met cultuurhistorisch waarde.  Maar de sloophamer ligt nog niet klaar. Vitens laat in een reactie weten alle opties nog open te houden. Het bedrijf ontkent niet dat sloop ook tot die opties behoort. Vitens bekijkt momenteel of de bebouwing in het waterwingebied toekomstbestendig is. Een woordvoerder benadrukt dat grondwater erg kwetsbaar is voor vervuiling: “Daarom zijn we heel zorgvuldig in onze afweging wat we gaan doen met de huisjes.”

De stokershuisjes aan de Zwarteweg in Darp zijn gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Vroeger werd water met stoomkracht omhoog gepompt uit de grond en de stokers woonden in deze huisjes. De huisjes zijn geen officiële monumenten, maar daar wil Kiers verandering in brengen. Ze heeft daarom contact gezocht met Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap.  Vitens is zich ervan bewust dat de huisjes voor de gemeente en haar inwoners van monumentale waarde zijn en laat weten dat het een belangrijke factor is die wordt meegewogen.