Stichting Historische sluizen en stuwen Nederland 15 jaar

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland  (HSSN), bestond in 2021 15 jaar. De stichting draagt sinds 2006 met veel elan bij aan de kennisverspreiding over de geschiedenis en bouwtypologie van onze stuwen en sluizen en zet zich ook met verve in voor het behoud van dit erfgoed. Jaarlijks kent de stichting een prijs toe voor de beste restauratie van een stuw of sluis, en organiseert de jaarlijkse sluizendag. Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de HSSN is dit boekwerkje verschenen, met een overzicht van de historie van de HSSN,  de ontwikkeling van de sluizenbouw in Nederland door de jaren heen, en een overzicht van de sinds 2010 door de stichting toegekende Sluizenprijzen. Van elk object wordt een beknopte beschrijving gegeven, geillustreerd met actuele kleurenopnamen. 

Het boekwerkje kan voor € 15,= worden besteld bij de HSSN, website: www.sluizenenstuwen.nl 

Mail: HSSN@kliksafe.nl