St. Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) bestaat 30 jaar in 2023


Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de SHIE is opgericht en we gaan dit jaar ons zesde lustrum vieren. In die 30 jaar is veel tot stand gekomen, zowel vastgelegd in de vorm van publicaties als behouden in de vorm van gebouwen, muurreclames maar ook in industrieel erfgoed objecten. Wandelt u nog eens door de SHIE website en u krijgt een aardig beeld wat dit allemaal heeft opgeleverd.

Voor het jubileum zijn we druk doende om een mooi programma samen te stellen. In het laatste kwartaal hopen we hier uitvoering aan te geven. Ondertussen wordt er al druk gewerkt aan de jubileumuitgave, een publicatie over de brood- en meelfabrieken in de Haagse regio. De komende tijd zal u er ongetwijfeld meer over gaan horen en zien.

Vanzelfsprekend zorgen we ook dit jaar weer voor een interessante serie Haagvaarders, eind februari zal nummer 116 verschijnen waarin aandacht voor terrazzowerk en de firma Zuliani. In de daarop volgende afleveringen komt o.a. industrieel erfgoed uit het Post65-tijdperk aan de orde. Een Haagvaarder zal gewijd worden aan de nieuwe jubileumpublicatie Brood, daar zit wat in! en in de laatste Haagvaarder van 2023 komt het thema van het jubileumsymposium aan bod.

Ondertussen blijft de SHIE de ontwikkelingen in de stad en regio t.a.v. het industrieel erfgoed nauwgezet volgen en blijven we proberen hier breder aandacht voor te vragen. Zo nodig zullen we op de bres springen voor zaken waar het mis dreigt te lopen. Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer daarbij helpen door uw ontdekkingen op het terrein van het industrieel erfgoed aan ons door te geven.

 

Z