Sloopdreiging voor pioniersgebouw polder Flevoland, Almere

Het Flevo-landschap geeft geen gehoor aan het verzoek van wethouder Kees Ahles om de sloop van het oudste gebouw van Almere, De Trekvogel, tijdelijk stil te leggen. Ahles vroeg dat in opdracht van de gemeenteraad, die uitstel wil omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nog bekijkt of het gebouw een Rijksmonument kan worden.

Toch krijgt het Platform Behoud de Trekvogel, dat probeert het voormalige bezoekerscentrum te behouden, voorlopig zijn zin. De sloop wordt in de praktijk toch vertraagd omdat er in het dak meer asbest is aangetroffen dan werd gedacht. Voor het verwijderen daarvan is aanvullende toestemming nodig, en die is er nog niet.

Daardoor blijft er genoeg tijd om te wachten op het besluit van de RCE. Die beslist uiterlijk deze week over de mogelijke status voor het gebouw als Rijksmonument. Als dat besluit positief uitvalt, moet de sloop sowieso gestopt worden.

Mocht er geen aanwijzing tot Rijksmonument komen, dan kan eigenaar Het Flevo-landschap doorgaan met de sloop. De aanvullende toestemming voor het verwijderen van asbest moet worden aangevraagd bij Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). Hoe lang dat gaat duren en hoe lang de asbestsanering dus stilligt, is niet bekend. 

 

Het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland
De Trekvogel stamt uit de jaren zestig, toen het werd neergezet als dienstpension en kantine voor de arbeiders die aan de nieuwe polder Zuidelijk Flevoland werkten. De bedoeling was dat het gebouw er tijdelijk zou staan. Sinds de jaren negentig is het in handen van Het Flevo-landschap, die het gebruikte als bezoekerscentrum voor het omliggende natuurgebied en de Lepelaarsplassen. Twee jaar geleden werd duidelijk dat het gebouw gesloopt zou worden omdat renovatie volgens de natuurorganisatie niet rendabel zou zijn.