Restauratie sluiscomplex Aduarderzijl

Het historische sluizencomplex bij Aduarderzijl (provincie Groningen) zal worden gerestaureerd.
De staat van onderhoud van het complex is slecht. Er zitten scheuren in de muren van de sluis, de sluisdeuren zijn op de waterlijn in slechte staat, het voegwerk is beschadigd en het ijzerwerk heeft te lijden onder roestvorming. Tijd voor een grondige ingreep vindt Waterschap Noorderzijlvest, de eigenaar van het complex. 

Het complex bij Aduarderzijl bestaat uit twee sluizen. Beide zijn gebouwd in 1876. Daarvoor  was er al een sluis aanwezig , gebouwd in 1706.   De sluizen vormen de verbinding tussen het Aduarderdiep en het  Reitdiep.  Voor de restauratie is ca. een half miljoen geraamd.

Naast de restauratie van de sluizen bij Aduarderzijl worden ook de historische uitwateringssluizen bij poldermolen De Goliath in de Eemshaven aangepakt. Komende woensdag besluit het algemeen bestuur van Noorderzijlvest over een voorbereidingskrediet voor beide projecten.