Restauratie pand ''Visscherij Maatschappij Vlaardingen''

Het Rijksmonument ‘Visscherij Maatschappij Vlaardingen’aan de Koningin Wilhelmina haven in Vlaardingen stond er tot voor kort troosteloosbij. Wat eens een bloeiend visserijbedrijf was, was een duiventil geworden waar water en wind vrij spel hebben gekregen. Toch heeft het er vier initiatiefnemers met een passie voor cultureel erfgoed niet van weerhoudenom dit pand aan te kopen en te gaan restaureren. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondersteunt deze restauratie met een lening. Daarmee wordt niet alleen een belangrijk historisch monument voor de toekomst behouden, maar is ook een volgende stap gezet in de herontwikkeling van de KW-haven. 

Fonds-directeur John Massaar schilderde de ontbrekende aanhalingstekens op de gevelsteen van het bijzondere monument en symboliseerde daarmee de start van de ontwikkeling en herbestemming. “Het is een opgave om panden als deze te behouden en te herbestemmen. Als Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dragen we daarom graag ons steentje bij. Occasioneel werken we daarvoor samen met andere regionale fondsen, zoals het Nationaal Restauratiefonds. Wij willen de maatschappelijk relevante monumentale panden in het Waterweggebied graag behouden. Visserij Maatschappij Vlaardingen valt daar zeker onder,” licht John Massaar toe.  

Het rijksmonument aan de KW-haven maakt onderdeel uit van een ensemble: aan het binnenterrein ligt ook de laatst overgebleven repenschuur van Vlaardingen. Dak en vloeren zijn op veel plaatsen weggerot. De bakstenen muren zijn door zout ernstig aangetast. “Eigenlijk is alles wat je ziet en kunt aanraken in slechte tot zeer slechte staat. En dan staat ook nog het water een paar keer per jaar meer dan een halve meter hoog binnen, bij hoogwater en westerstorm,” vertelt Jan Joanknecht, een van de eigenaren, over de status van de monumentale opstallen. 

Op de foto: Fonds-directeur John Massaar schildert de ontbrekende aanhalingstekens op de gevelsteen met “Visscherij Maatschappij Vlaardingen” om daarmee te markeren dat het pand een nieuw leven tegemoet gaat.