Restauratie kantoorgebouw ijzergieterij Bergen op Zoom

 In volle glorie is de bedrijfsnaam weer hersteld op het dak van het kantoorgebouw van de voormalige ijzergieterij van de Fa. Rogier Nerincx Richter.  Voor metaalman Bert de Dooij was het onthullen van de oude bedrijfsnaam gisteren een heuglijk moment.  De Dooij kocht het destijds vervallen pand in 2015 en is sindsdien bezig om het oude kantoor in volle glorie te herstellen. De reclame op het dak markeert meteen het bereiken van het hoogste punt. 

Klaar is het karwei nog lang niet. Nog twee jaar duurt het tot de oplevering, schat De Dooij.  Paul van Kalmhout en Tom van Eekelen namen de openingshandeling voor hun rekening. Van Kalmthout omdat hij een mooi boek over de geschiedenis van de gieterij schreef en de zoon is van apotheker Nes van Kalmhout uit de Zuivelstraat, de man die het pand in de zestiger jaren erfde.  Het is de bedoeling dat Bert en Anneke de Dooij straks een deel van het pand als dienstwoning gaan betrekken. In de overige ruimten zijn de kantoren van het bedrijf voorzien. 

De Dooij doet alles zoveel mogelijk zelf, op basis van de originele bouwtekening uit 1900. Waar nodig schakelt hij onderaannemers in. ,,Een trap maken, deuren hangen, kozijnen, de snijvoegen, dat moet je aan specialisten overlaten.’’ Vrijwilligers waren er ook, met name de leden van het koor de Batraven waar De Dooij deel van uitmaakt. ,,Zij hebben de dakpannen helpen leggen’’