Restauratie havenkranen Laakhaven Den Haag

Stichting Haags Industrieel Erfgoed

Na een lange periode van betrekkelijke rust zijn er nu volop werkzaamheden te bespeuren in het laatste gedeelte van de Laakhaven en rondom de Petroleumhaven in Den Haag. Langs de Calandkade wordt na sloop nu de basis gelegd voor zo’n 550 woningen.

In de Petroleumhaven is een aanvang genomen met het voorbereiden voor het vernieuwen van de kades en aanleggen van riolering. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw op beide kades. De oude metalen olievang en de bijbehorende houten steigers zijn hier op het droge gelegd.

Havenkranen

Na lange tijd van voorbereidingen, zoals uitgebreid onderzoek is nu gestart met de renovatie van de beide kranen. In juni werd begonnen met het in de steigers zetten van de kraan aan de Neherkade, voorheen van de betoncentrale van Fabriton. Nadat de kraan in plastic was gehuld, kon het werk beginnen. Inmiddels wordt de tweede kraan aan de Calandkade ook in de steigers gezet. Hier zal het werk over een paar weken starten. Op de website leest u er meer over.


Postbus 85469 | 2508 CD Den Haag | Telefoon 070 389 75 08 | Email info@shie.nl | www.shie.nl