Postkantoor Heemstede aangewezen als monument

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede heeft het oude postkantoor aangewezen als gemeentelijk monument, waardoor de voorgenomen sloop door de eigenaar/ontwikkelaar is voorkomen.

Het verzoek tot aanwijzing als monument van het even prachtige als waardevolle gebouw uit de wederopbouwperiode was in oktober 2021 ingediend door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, het Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Bond Heemschut.

De aanvraag werd ondersteund door deskundigenbureaus die na onderzoek spreken van hoge monumentale waarden. Een petitie van omwonenden tot behoud werd bijna 1.000 keer ondertekend.

De gemeente Heemstede heeft het maatschappelijk (erfgoed)belang uiteindelijk laten prevaleren boven het particuliere belang. De eigenaar/ontwikkelaar kan hierdoor zijn voornemen tot sloop en nieuwbouw niet doorzetten.

Heemschut hoopt op een alternatief plan.