Pleidooi voor monumentenstatus textielfabriek Rigtersbleek, Enschede

De Stichting Cultureel Erfgoed Enschede, heeft een oproep gedaan aan de gemeente Enschede en andere erfgoedorganisaties, om de twee nog bestaande fabrieksgebouwen van de voormalige textielfabriek Rigtersbleek, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

De authentieke voormalige fabriekspanden aan de Goolkatenweg, met bijgebouwen van latere datum, zijn nu nog in gebruik van grasmaaiers-producent Roberine. Dit bedrijf wordt op termijn overgeheveld naar Brabant. De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Veldboom, gaat het pand vooralsnog als bedrijfsverzamelruimte verhuren. In de toekomst wordt het complex wellicht door hem herontwikkeld voor huisvesting. Dan moet het huidige bestemmingsplan eerst nog wel worden gewijzigd. De voormalige fabrieksgebouwen werdne in 1911 gebouwd naar een ontwerp van de Engelse fabrieksbouwer Sidney Stott. Na de sloop van de hoofdgebouwen van de textielfabriek Rigtersbleek in 1987, zijn de nog bestaande fabrieksgebouwen de enige heriinering aan de ooit roemrijke textielfabriek van de Fa. Rigtersbleek.